Bakhtiyarov Group

Kalkulyator

TƏMİRİNİZİN QİYMƏTİNİ HESABLAYIN

01

Layihənin sahəsini müəyyənləşdirin.

02

Otaqların sayını müəyyənləşdirin.

MATERİALLARIN NÖVÜNÜ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİN.

03

DİVARLARDA İSTİFADƏ OLUNACAQ MATERİAL:

04

Döşəmədə istifadə olunacaq material:

05

Kafel və Metlax-ın növünü müəyyənləşdirin.

06

Arakəsmə qapıların növünü müəyyənləşdirin.

07

Pəncərə altlıqlarının növünü müəyyənləşdirin.

08

Əlavə edə biləcəyinin materiallar.

Təmirin Təxmini Qiyməti:

0 azn

QEYD!

Qiymət kalkulyatoru ilə hesabladığınız qiymət hər nə qədər real qiymətlərə yaxın olsa da, ən son qiyməti təmsil etmir. Mənzilinizin təmirinin ən son qiyməti əməkdaşlarımız tərəfindən mənzilinizə baxış keçirilib, ölçülər götürüldükdən sonra hesablanacaq. Əməkdaşlarımızın mənzilinizə baxış keçirməsi üçün bizimlə əlaqə saxlayın.